ผลกระทบและการปรับตัวของโรงแรมในช่วงโควิด 19

จากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันนั้นส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทได้รับผลกระทบอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมและที่พัก เรียกได้ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวจะเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากการปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาเที่ยวในประเทศได้ และนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็ไม่สามารถออกไปเที่ยวต่างประเทศได้เช่นกันจึงทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้ปิดตัวลงไปอย่างมาก และอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากธุรกิจท่องเที่ยวก็คือธุรกิจที่พักและโรงแรม เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวธุรกิจโรงแรมก็ขาดรายได้ทำให้โรงแรมหลายแห่งถูกปิดตัวลงส่งผลให้เจ้าของกิจการขาดทุนกันเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงผลกระทบและการปรับตัวสำหรับธุรกิจโรงแรมในช่วงโควิด 19 กันว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและควรปรับตัวแบบไหนถึงจะสามารถอยู่รอดได้ในยุคนี้

ผลกระทบและการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมในยุคโควิด 19

มาดูกันว่าสถานการณ์โควิด 19 นั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมอย่างไรบ้างและธุรกิจโรงแรมนั้นควรมีการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ต่อไป

  • ผลกระทบของโควิดที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรม โดยผลกระทบที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมคือการไม่มีนักท่องเที่ยวและการปิดประเทศทำให้การท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นสะดุด ส่งผลให้โรงแรมและที่พักต่าง ๆ ขาดรายได้ เนื่องจากต้นทุนของธุรกิจโรงแรมนั้นมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่หรือ Fixed Cost ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ เมื่อต้นทุนมันคงที่แต่รายรับไม่มีเข้ามาเลยก็ย่อมทำให้ธุรกิจโรงแรมนั้นมีปัญหา ดังที่เราจะเห็นได้จากการที่ธุรกิจโรงแรมหลายแห่งปิดตัวลง บางแห่งอาจปิดชั่วคราวรอการเปิดประเทศ แต่บางแห่งก็ปิดถาวรเนื่องจากแบกรับภาวะค่าใช้จ่ายไม่ไหว
  • แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมในยุคโควิด จากการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเข้าพักทำให้โรงแรมขาดรายได้ เจ้าของธุรกิจโรงแรมอาจจะต้องทำการปรับเปลี่ยนวิธีการหารายได้แบบใหม่ โดยอาจจะทำการเปลี่ยนโรงแรมเป็น Hospitel ที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อมาพักรักษาตัวหรือเป็นที่รองรับการกักตัวของนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้วิธีใหม่ ๆ ที่เข้ากับยุคโควิดนี้

เห็นได้ว่าธุรกิจโรงแรมนั้นเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดไม่น้อยไปกว่าธุรกิจอื่นเลย แต่หากเราทำการปรับเปลี่ยนแนวทางและปรับตัวธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดก็จะทำให้ธุรกิจโรงแรมของเรานั้นอยู่รอดต่อไปได้